Chłopiec czytający ebooka

Kanon lektur szkolnych zawiera najwartościowsze utwory literatury pięknej. Są w nim dzieła wybitnych pisarzy, stanowiące klasykę prozy, poezji i utworów dramaturgicznych, oraz powieści, opowiadania i baśnie dla uczniów młodszych klas. Pozycje polskiej literatury wprowadzają uczniów w zagadnienia związane z rodzimą  historią, tradycją i obyczajowością. Przekrój twórczości wchodzącej w skład literatury obcej ukazuje różnorodność kultur istniejących w innych krajach. Szczegółową analizę utworów ułatwiają materiały pomocnicze w formie ebooków, przeznaczone zarówno dla uczniów, jak też da nauczycieli.

Co zawierają ebooki z lekturami?

W procesie dydaktycznym, wprowadzenie lektur ma na celu zapoznanie uczniów z gatunkami literackimi, ich strukturą i stosowanymi środkami wyrazu artystycznego. Na płytach CD znajdują się materiały w postaci plików PDF. Można je odczytywać na komputerze i laptopie oraz za pomocą specjalnej aplikacji przesłać na tablet lub elektroniczny czytnik. Lektury szkolne są opracowane pod kątem zawartości treściowej oraz analizy literackiej.

Geneza i fabuła

Istotne znaczenie dla interpretacji dzieła literackiego mają informacje o jego autorze i okolicznościach w jakich powstał utwór. Stwarza to tło dla opisywanych wydarzeń i poruszanej problematyki. Na ebooku lektury szkolne są streszczone, w celu podkreślenia najważniejszych wątków. Kluczem do zrozumienia fabuły jest określenie czasu i miejsca akcji oraz znaczenie kolejności zdarzeń. Charakterystyki głównych postaci wyjaśniają postawy i motywacje działania bohaterów. Analiza tych wszystkich elementów wzmacnia siłę przekazu literackiego.

Struktura i język

Gatunki literackie różnią się między sobą budową i kompozycją. Lektury szkolne są reprezentatywne dla wszystkich form pisarskich. Uczniowie poznają specyficzne cechy prozy, poezji i dramatu, bo na ebookach można znaleźć omówienie powieści, wierszy, utworów scenicznych. Powstawały one w różnych epokach, więc analiza wymaga wprowadzenia podstawowych pojęć związanych z danym okresem, a niekiedy również wyjaśnienia znaczenia archaizmów językowych. Interpretacja poezji związana jest z kojarzeniem symboliki, a w utworach lirycznych dużą rolę pełni dobór słownictwa wyrażającego rozmaite emocje.

Utrwalanie wiadomości

Integralną częścią ebooków zawierających lektury szkolne są zadania sprawdzające stan wiedzy. Dla uczniów są to krzyżówki, w których hasła zawiązane są z omawianymi zagadnieniami. To znakomity sposób na wzbudzenie aktywności w celu ugruntowania zdobytych wiadomości. Nauczyciele mogą wykorzystać testy jako inspirację do konstruowania zadań klasowych. Wszystkie materiały są tworzone w oparciu o konsultacje merytoryczne z doświadczonymi nauczycielami języka polskiego.

Cechy funkcjonalne

Materiały pomocnicze w postaci ebooków umożliwiają odczyt na różnego typu nośnikach cyfrowych. Nauczyciele mogą odtwarzać je na domowym komputerze podczas sporządzania konspektu lekcji. Uczniowie chętnie korzystają z niewielkich rozmiarów tabletów lub elektronicznych czytników, których mogą używać nawet poza domem lub podczas dojazdu do szkoły.

Pomocne w procesie edukacji lektury szkolne w formie ebooka można znaleźć na stronie – https://virtualo.pl/ebooki/lektury-szkolne-c227/ , a audiobooki lektury szkolne – https://virtualo.pl/audiobooki/lektury-szkolne-c228/.